Not your preferred language? Here to Choose your language.
Forum

/ General / One Night Stand (R18)

One Night Stand (R18) Book One Night Stand (R18) Book Original

One Night Stand (R18)

General 2 Chapters 77.2K Views

Author: RamonaAnnalize

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Nagising si Brielle na parang binibiyak ang ulo niya sa sobrang sakit niyon. Ngunit mukhang mas lalong sumakit ang ulo niya ng makitang may lalaking nakayakap sa kanya! And they're both naked! Biglang rumehistro sa isipan niya ang ilang imahe na kasama ang lalaking ito!

Oh no! She lost her virginity to a one night stand? And of all people sa campus crush pa na si Damien Sebastian!

Anong kagagahan ang sumapi sa kanya!

Oh-oh Im in trouble! Sigaw ng isip niya.

Parental Guidance Suggested
 1. Gea_Sebial
  Gea_Sebial Contributed 1
 2. Anna_Liza_Esojp
  Anna_Liza_Esojp Contributed 1
 3. Daoist3j10DB
  Daoist3j10DB Contributed 1

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power stone

You May Also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews