CEO, Unstoppable Love by cloudymichiqoh full book limited free

/ Fantasy / CEO, Unstoppable Love

CEO, Unstoppable Love CEO, Unstoppable Love original

CEO, Unstoppable Love

Fantasy 119 Chapters 65.9K Views

Author: cloudymichiqoh

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

A multi-billionaire cold hearted CEO. Sa edad na 29 year old, he run his family business. Pangatlo siya sa limang magkakapatid. Hindi niya lubusang maisip na ma-iinlove siya sa isang ordinaryong babae. Mas lalo akong na-attract sa kanya, nang malaman ko na ako ang unang lalaki kumuha sa pagkababae niya. I cannot resist myself. Kahit itaboy niya ako, gagawin ko lahat makuha lang ang matamis niyang OO - Syd Walton.


I lost my only family- my mother! Simula ng mawala siya, parang namatay na din ako. Suddenly, dumating si Gabby sa buhay ko, pero niloko niya din ako at pinagpalit sa ibang babae. I gave my life sa isang taong sasaktan lang pala ako. Isang gabi na hindi ko pagsisihan, na nagpabago sa buhay at sa mga plano ko. Kaya ko pa bang buksan ang puso ko para sa bagong pag-ibig na dadating sa akin? Kaya ko na bai baba ang harang sa puso ko at ipaubaya ang lahat sa kanya? – Laura Wen.

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details