Dillian High(Tagalog) - Fantasy Romance

/ Fantasy Romance / Dillian High(Tagalog)

Dillian High(Tagalog) Dillian High(Tagalog) original

Dillian High(Tagalog)

Fantasy Romance 9 Chapters 6,620 Views

Author: BabyBullet

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Si Elise ay pinalipat ng kaniyang mga magulang sa Dillian High, eskwelahan kung saan nabibilang ang mga taong nagtataglay ng iba't ibang kapangyarihan. Nakabangga Elise ang grupong tinatawag na Royalties kung saan dito na mag sisimula ang pagbabago sa takbo ng buhay niya.

Ang lugar kung saan mayroong makikitang iba't ibang nilalang si Elise. At kung saan dito rin masusubok ang kaniyang kakayahan ng bilang mage.

Nang ma-meet ni Elise si Ice, isa sa mga member ng Royalies, ang buhay kung saan siya'y tahimik na naging utusan, yaya, katulong, maid. Ano kaya ang maaaring mangyari sa pagkrukrus ng landas nina Elise at Ice?


Welcome to Dillian High

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author BabyBullet