Hearts Never Lie by TheQueen0202 full book limited free

/ LGBT+ / Hearts Never Lie

Hearts Never Lie Hearts Never Lie original

Hearts Never Lie

LGBT+ 1 Chapter 175 Views

Author: TheQueen0202

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Ito ang kwento ng pag ibig ni Jessica para sa babaeng buong buhay niyang pinag alayan ng kanyang pagmamahal. Nangako sa isat isa na hindi sila maghihiwalay Kahit na anong mangyari. At Wala silang iibiging iba. Ito ang itinatak ni Jes sa utak niya kaya nga naghintay siya ng ilang taon para lang sa kaisa isang babaeng inalagaan sa kanyang puso. Tiniis ang ilang taong hindi sila magkasama at nagsisikap para sa kanilang dalawa.

Pero paano kung sa muli nilang pagkikita ang dating Dani na minahal niya ay hindi na kagaya ng dati? Paano niya tatanggapin kung ang hilingin nito sa kanya ay ang kalayaan nito para lumigaya sa iba? Kaya ba niyang magparaya para sa kaligayahan ng taong mahal niya?

Abangan niyo na lang ang kaganapan.

@allrightsreserved
@athenamie2020
@webnovel2020
@thequeen0202

No One 17 and Under Admitted

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author TheQueen0202