Read Miasma - Raysly - Webnovel

/ Martial Arts / Miasma

Miasma Miasma original

Miasma

Martial Arts 6 Chapters 6.0K Views

Author: Raysly

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Jean Claude Deleon Virata, di ito ang nakagisnang pangalan pero nabuhay sa loob nitong batang to. Naandito na ako sa sobrang modernong sibilisasyon kung saan salamanka ay normal sa mundong ginagalawan. Naandito pa rin ako sa pilipinas, kahit anong pagbabago nangyare sa panahong ito. Pilipinas na nakagisnan ko ay ganito pa rin sa pilipinas na nakikita ko ngayon.

Anong gagawin ko sa bagong buhay na binigay sakin. Kung ano man ang gagawin ko, ay gagawin ko para sa sarili ko at hindi sa bansang pinaglaban ko noon.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Raysly