/ Contemporary Romance / Moonville Series 2: Maybe This Time Webnovel Edition

Moonville Series 2: Maybe This Time Webnovel Edition Book Moonville Series 2: Maybe This Time Webnovel Edition Book original

Moonville Series 2: Maybe This Time Webnovel Edition

Contemporary Romance 1 Chapter 62.7K Views

Author: joanfrias

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Two years after her mother died, Darlene received a letter from her telling her to help her dad, Kenneth, fall in love again. Ang instruction ng kanyang mommy, find Samantha de Vera, ang high school best friend ni Kenneth at first love nito.

Sa tulong ng mga kaibigan ng kanyang mga magulang at pati na rin ng 'divine intervention' ay nagawang matagpuan ni Darlene si Samantha de Vera. Nagawa rin niyang magkalapit ulit si Sam at Kenneth sa isa't isa. Pero, paano ba niya magagawang maibalik ang dating nararamdaman ni Kenneth kay Sam gayong hindi naman alam ng daddy niya na ang best friend ang first love nito?

At ang isa pang problema, may boyfriend na si Samantha at hindi ito basta-basta papayag lang na pakawalan ito at ibigay ng ganun-ganun na lang kay Kenneth. Kahit pa nga mapatunayan nito na si Kenneth din ang mahal ni Sam. Magawa pa nga kaya ni Darlene ang misyong itinalaga sa kanya ng kanyang ina?

*Inspired by the Hindi movie Kuch Kuch Hota Hai.

Parental Guidance Suggested

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author joanfrias