My Lover, Intruder - TAGALOG by Iamnyldechan full book limited free

/ Contemporary Romance / My Lover, Intruder - TAGALOG

My Lover, Intruder - TAGALOG My Lover, Intruder - TAGALOG original

My Lover, Intruder - TAGALOG

Contemporary Romance 34 Chapters 14.4K Views

Author: Iamnyldechan

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Masaya na si Violet sa buhay niya kasama ang asawa na si Adrian. Wala na siyang mahihiling pa. Adrian was almost a perfect husband. May magandang trabaho, walang bisyo at maasikasong asawa.

But when Gino came back like a ghost. Muli ay nabasag ang katahimikan ng nakaraan nila. Gino was her ex boyfriend, the one that got away. At sa pagbabalik nito ay magdudulot ng pagkalito sa kaniya sa pagiging tapat na asawa o sa isang babaeng puno ng katanungan ang isipan tungkol sa biglang pagkawala ng dating minamahal.

Ano ba ang mas matimbang sa isang babaeng tulad ni Violet? Ang pamilya na binubuo niya kasama si Adrian? O mga kasagutan sa naudlot nilang pagmamahalan ni Gino?

Bakit siya nagbalik? Ano ang dahilan ng pagkawala niya? Is he a friend, a lover or an intruder?

-
iamnyldechan

Parents Strongly Cautioned

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details

Author Iamnyldechan