Princess Agents (Tagalog) - Historical Romance

/ Historical Romance / Princess Agents (Tagalog)

Princess Agents (Tagalog) Princess Agents (Tagalog)

Princess Agents (Tagalog) PA

Historical Romance Completed 292 Chapters 2M Views

Author: Xiaoxiang Dong'erTranslator: Nyoi-Bo StudioEditor: Nyoi-Bo Studio

More

4.3 (411 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Matapos makatakas ni Chu Qiao sa pagkakakulong, isang pagsabog ang nagtapos sa kanyang buhay. Ngunit parang isang himala, natagpuan niya ang kanyang sarili sa katawan ng babaeng 8 taong gulang, na isang alipin.
Sa pagkakataong ito, nakilala niya si Yan Xun, ang prinsipe ng Yan Bei. Naging sandalan nila ang isa’t-isa at sabay nilang hinarap ang mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Walong taon ang i-nilagi nila para makabalik si Yan Xun sa kanyang bansa. Hindi sumuko si Chu Qiao sa pangalawang pagkakataon para mabuhay. Hindi niya hinayaan na masira ang prinsipyo niya sa buhay.
Walang permanenteng bagay sa buhay. Minsan ay nag-iiba ang pananaw sa buhay at hindi maiiwasan na ibang landas ang tatahakin. Dito niya lubusang nakilala ang taong simula pa lang ay handa at laging nariyan para protektahan siya — si Zhuge Yue.

Fans

 1. rajzz
  rajzz Contributed 786
 2. WanderingV
  WanderingV Contributed 741
 3. tench_tess
  tench_tess Contributed 632

Gifts

Gift -- Gift Received

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Translation Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Xiaoxiang Dong'er

Translator Nyoi-Bo Studio

Editor Nyoi-Bo Studio

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.