/ Eastern Fantasy / The Founder of Diabolism (Filipino)

The Founder of Diabolism (Filipino) Book The Founder of Diabolism (Filipino) Book original

The Founder of Diabolism (Filipino) MDZS

Eastern Fantasy 9 Chapters 47.9K Views

Author: Kris_DelAngel

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

[Language: Filipino (formerly known as Tagalog)]

+++

Wei WuXian, ang YiLing Grandmaster, ay ang pangalang kinatatakutan ng lahat. Bilang tagpagtatag ng diyabolismo, noong kabataan niya ay naituring siyang bayani dahil sa kaniyang kadakilaan, ngunit kilala rin siya sa pagiging malupit. Sa paglipas ng panahon, naging mas makapangyarihan at mas malupit siya; pagpatay sa libo-libong tao at naging dahilan ng pagkamatay ng mga itinuring siyang pamilya. Sa huli, pinatay siya ng kaniyang kababata at ang tanging nakaligtas sa Sektang YunmengJiang— si Jiang Cheng, na minsang naging parang kaniyang kapatid.

Iyon ang kuwento sa mga alamat. Isang araw, isang baliw na kultibador na nagngangalang Mo XuanYu ang gumamit ng pinagbabawal na mahika upang ialay ang sariling katawan kapalit ng isang hiling. Naging dahilan ito upang bumalik ang kaluluwa ni Wei WuXian sa mundo. Maghiganti kaya siya tulad ng kinatatakutan ng mga tao, o may iba pa siyang nais? Sa pagitan ng tama at mali, tunay nga bang tampalasan si Wei WuXian tulad ng sinasabi ng mga tao, o ang totoo'y isa siyang bayani? At gaano katotoo ang sinasabi sa mga kuwento?

+++

BABALA:
Ang kuwentong ito ay naglalaman ng mga maseselang paksa at eksena tulad ng madugong tema, karahasan, balbal na lengguwahe, at sekswal na hindi angkop sa mga batang mambabasa.

Basahin sa sariling patnubay.

[R-18]

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Light Novel You May Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Kris_DelAngel