Forum Download app Gifts
6.06% The Mythic God / Chapter 4: Chapter III. Human Village

Chapter III. Human Village - The Mythic God - Chapter 4 by Deredskert full book limited free

Chapter 4: Chapter III. Human Village

Zuki Pov

NASA ORCBLIN Village ako at kasalukuyang inaatake ang mga orc at goblin na nakikita ko. Di ko alam pero pakiramdam ko ay gusto kong ubusin ang mga ito siguro ay dahil sa Race kong Mythic Demon pero sa halip na may sungay ako ay wala di ko nga alam kung bakit.

Siguro dahil isa akong mythic being! Dark fist!! Sigaw ko sabay ng pag suntok ko sa isang orc.

Sa aking pakikipag laban sa kanila ay umabot na ako sa Level 20 kaya naman pinag papatuloy ko lang at saka nalaman ko rin kung paano ko makikita ang Info ng mga kalaban ko.

Nagkaroon ng malakas na shockwave ng suntukin ko ang orc at tumilapon ito dahil sa lakas ng Skill ko na iyun.

Halos wasak wasak na ang paligid ang mga bahay ay gumuho na at ang mga kastiyo ay wasak na at Nasusunog pa dahil sa Blue Flame na pinakawalan ko kanina.

Ngayon ay may 100 pang goblins at may 20 pang Orc ang natitira at kapansin pansin ang isang Cyclope na may hawak na malaking maso. Mukhang ito ang kanilang leader kaya naman inilabas ko ang ispada na kinuha ko kanina sa bandido.

Sinamahan ko ito ng aking mana at nagbago ito ng anyo. Isa ito sa mga bago kong skill ang Sword Creation! Maaari akong gumawa ng ispada na naaayon sa aking naiisip at kusang magiging yun ang aking ispada. Sa ngayon ay ang ispada na hawak ko ay ang Night Sky Blade.

Naglalabas ito ng Itim at Asul na Aura at dahil sa Mana ko ang nakalagay rito ay kahit physical na pag gamit lamang sa ispadang ito ay sapat na para matalo ang mga kalaban.

Humanda ako para sa matinding laban 1 vs 120 na kalaban. Nagliwanag ang aking ispada at mabilis akong umatake sa mga kalaban ko.

Una akong nagteleport sa mga Goblin at nagulat naman sila dahil sa biglaan kung pagpunta sa harapan nila. Buong lakas kong iwinasiwas ang aking ispada at nagkaroon ng malakas na Wind Slash ng inihawi ko ito at halos 57 na bilang ng mga goblin ang namatay.

Nagulat naman ang ibang goblin at ang mga orc habang ang mga bangkay ng mga Goblins ay nagkalat at maaamoy ang masangsang na amoy na dugo ng mga ito.

Baliwala saakin ang pag atake ng mga orc dahil ako na mismo ang lumapit sa kanila. Ang isang orc at aking pinugutan ng ulo napansin naman ito ng iba pa kaya naman umatake sila sa kinaroroonan ko pero sa isang iglap ay nakapag teleport ako sabay sipa sa isang Orc.

Tumilapon ito sa dalawang orc kaya naman natumba ang mga ito. Di naman ako ng sayang ng oras kaya naman agad akung nag teleport sa itaas nila ay inihawi ko ang aking ispada na naglabas ng itim na Slash!

Pumorma ito ng Ekis na letra at derektang tumama ito sa tatlong Orc. Nagkawasak wasak ang katawan ng tatlong orc at sa halip na matakot ang ibang orc ay sinugod parin nila ako.

Fufufu! Pahihirapan ko kayo! Sabi ko at hinayaan lang na umatake ang mga orc. Mabilis ko itong naiiwasan dahil ang babagal nila sa paningin ko.

May Apat na Malalaking pamalo ang Papunta saakin ng sanggahin ko ito ng aking Itim na Barrier. Yes barrier nakuha ko ang skill na ito ng mag level 18 ako di ko nga ma expect na ganito ito katindi.

Ilang ulit silang umatake pero baliwala lang ang kanilang ginawa kaya naman agad ko silang inatake at nag liwanag ang aking ispada. Moon Blade Dance!! Sabi ko at ang aking imahe ay naging 12 at sabay sabay na inatake ang lahat ng orc.

Nag karoon ng malakas na pagsabog dahil sa pag kakabagsak nilang lahat. Raarrrrrrrrwwwwww!!!!! Malakas na atungal ng Cyclope ng makita niya ang sinapit ng kaniyang mga alagad. Analysis!! Sabi ko at nakita ko na ang Info ng Cyclope.

Name: Eyeorc

Race: Cyclope

Tittle: Orc King,

Level: 100

-----------

Hp:350,000

Mp:250,000

Tinamad akong tingnan ang iba pang detalye dahil mahina lang pala ang isang ito. Agad akong umatake at ganun din naman ang Cyclope na ito. Nagkaroon ng malakas na banggaan ng sandata ng dahil doon.

Kasalukuyang nag tama ang Kaniyang Maso at ang aking Ispada. Buti nalang at matibay ang pag kagawa ko ng ispadang ito kaya naman kaya nitong sumabay sa mga ganitong kalaban.

Sunod sunod na pagsabog ang nagaganap at halos magkaroon ng hukay sa pinag lalabanan namin ng cyclope hanggang sa Nawalan na ako ng gana at Lumipad na pataas at nagpakawala ng Malaking Blue Flame.

Na halos kasing laki ng village nila. Agad ko itong ibinagsak sa lupa kaya naman nagkaroon ng malakas na pagsabog pero agad akong gumawa ng barrier dahil sayang naman ang ganda ng kagubatan kung masusunog lang ito basta basta.

Maya maya pa ay halos nabura na ang village nila. May lumabas naman na notify saakin at Naging level 35 na ako. Maganda ito haha Lumipad nalang ako dahil tinatamad na akong maglakad. Bali gumamit ako ng flight Skill at dahil sa di naman ako nauubusan ng mana ay malaya akong nakakalipad hanggang gusto ko.

Habang lumilipad ako ay nakita ko ang apat na tao na kumakaripas ng takbo. Mukha silang mga alipin na nakawala hanggang sa mapansin ko naman ang mga bandido na humahabol sa kanila.

Ginamit ko ang Mythic's Eye para makita at madinig ko ito ng malapitan. Ina'y! Di ko na kaya pagod na ako! Sabi ng batang lalaki habang ang kaniyang ina ay di magka ugaga dahil sa takot na nadarama.

Dito kalang anak mag tago ka kami na ang bahala ng papa mo bantayan mo ang kapatid mo. Sabi ng kaniyang ina kaya naman napakapit siya sa kaniyang kapatid.

Liah! Makakaligtas tayo wag kang mag alala makakabalik tayo. Sabi ng batang lalaki habang pinapatahan ang nakapapaba niyang kapatid na babae. Find authorized novels in Webnovel, faster updates, better experience, Please click <a href="https://www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-iii.-human-village_45955218411676824">www.webnovel.com/book/the-mythic-god_17115551005520505/chapter-iii.-human-village_45955218411676824</a> for visiting.

Ang kaniyang ama ay kumuha ng Malaking bato at inihanda ang sarili para sa pagbato sa papalapit na bandido. Babatuhin na sana ito ng lalaki ng biglang magkaban ng malaking ispada ang bandido at Inihawi ito sa lalaki.

Nakaramdam ako ng galit dahil sa ginawa niya sa ama ng dalawang bata. Agad akong bumaba mula sa itaas kaya naman nagulat sila dahil bumagsak ako mula sa langit.

Sino ka! Sabi ng lalaking bandido. Ako ang tatapos sa inyo! Sabi ko at Pinag papatay silang lahat. Nakita ko naman ang natatakot na mukha nilang mag anak habang nakalapit sila sa nag hihingalong nilang ama.

Pagagalingin ko siya. Sabi ko at ginamit ang healing skill ko at bumalik sa normal ang kalagayan ng lalaki. Agad ko silang teneleport sa pinakamalapit na Village kaya naman nagulat sila dahil sa isang iglap lamang ay nakarating sila sa village nila.

Salamat po ginoo niligtas mo po kami. Pag papasalamat ng batang lalaki. Walang anuman iyun sabi ko tapos hinawakan ang ulo ng bata.

Ganun din naman ang kaniyang ina at kaniyang ama ay nagpasalamat saakin. Pinatuloy nila ako sa kanilang bahay kaya naman napag disisyonan ko na dito muna ako mamalagi Sa Human Village…

To be Continued


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Batch unlock chapters

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C4
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.