THE RAPIST SON - Teen

/ Teen / THE RAPIST SON

THE RAPIST SON THE RAPIST SON original

THE RAPIST SON

Teen 30 Chapters 26.1K Views

Author: OctaviaJill

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Ang tanging pangarap ni Preets ay maikasal sa taong mahal n’ya at buo ng isang masayang pamilya, tanging hiling n’ya lang ay maging masaya ng walang inaapakan na kahit sinong tao. Ngunit, paano kung malaman n’ya na ang matagal n’ya ng minamahal ay patalikod s’yang niloloko at kalaguyo ang isa sa pinag-kakatiwalaang kaibigan. Kasabay ng isang trahedya na sisira sa kanyang pangarap at mag papa-wala sa kanya sa katinuan. Pipiliin pa rin kaya n’yang inintindihin kung ang sarili ay ‘di na kayang initindihin?

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author OctaviaJill

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.