Tondo Novels & Books - Webnovel

About 3 results

 • PRINCESS OF TONDO

  PRINCESS OF TONDO

  Historical Romance ACTION ADVENTURE HISTORICAL PRINCESS

  Tondo unknowingly angered the Chinese Ming Dynasty. The envoy they sent to pacify the emperor made things worst. Soon the Rajah (king) found himself in a hopeless battle and lose everything he have: his life, his Ranee (queen wife) and his kingdom. The only thing he got was his only daughter who escape to faraway city-state: the Dayang-dayang (high princess) of Tondo, Suyen.Suyen escape the Chinese armies together with her aides and find her temporary shelter. Fueled by the loss of her parents, their home, and the unjustice they've got, she trained herself hard to enable herself with skill to avenge her parents and get back what was truly theirs.But what if love came in? And to a man who was her mortal enemy? The son of the now governor-general of Tondo?

  detail
 • LAKAMBINI NG TONDO

  LAKAMBINI NG TONDO

  Historical Romance ACTION HISTORICAL PRINCESS

  Tondo unknowingly angered the Chinese Ming Dynasty. The envoy they sent to pacify the emperor made things worst. Soon the Rajah (king) found himself in a hopeless battle and lose everything he have: his life, his Ranee (queen wife) and his kingdom. The only thing he got was his only daughter who escape to faraway city-state: the Dayang-dayang (high princess) of Tondo, Suyen.Suyen escape the Chinese armies together with her aides and find her temporary shelter. Fueled by the loss of her parents, their home, and the unjustice they've got, she trained herself hard to enable herself with skill to avenge her parents and get back what was truly theirs.But what if love came in? And to a man who was her mortal enemy? The son of the now governor-general of Tondo?

  detail
 • The Journey of Adom

  The Journey of Adom

  SYPNOSISIn Genevieve: The name ADOM has the meaning of God's blessing.Kaya naman ito ang naisipang ipangalan ni Enelda Tolentino sa kaniyang nag-iisang anak na lalaki simula noong makita niya ito sa isang iskinita ng Tondo, Maynila. Kinupkop niya ito, inaruga, at itinuring na parang isang tunay na anak. Pinalaki niya ito nang mabuti, masipag, masunurin, magalang, masayahin, at higit sa lahat ay may takot sa Diyos. Halos lahat na nga yata ng magagandang katangian ng isang bata ay nasa kaniya na. Kaya ganoon na lamang ang pagmamalaki ni Enelda sa anak dahil kahit wala siyang yaman na maibabahagi rito ay napalaki niya naman ito nang mayaman sa pagmamahal.Halina't kilalanin natin si Adom Tolentino, ang batang magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay ngiti, at higit sa lahat... ang batang bulol sa letrang 'K'.THE JOURNEY OF ADOM © 2019Mirassou

  detail
 • No more results