Aoue - Contemporary Romance

About Table of Contents Reviews

Synopsis

She got the face.

The talent.

The fame.

Her family and best friends.

She has it all.

Except for a certain thing...the heart of the man she loved.
Bilang kabilang sa isang sikat na girl group, kilala ng lahat si Aoue. From the tip of her hair to the tip of her toes. Lalong lalo na ng mga bashers niya!


Mula nang malaman ng lahat na first love niya ang isang singer-actor, trip nang pagchismisan ng buong Pilipinas ang buhay niya. Most specially on her unrequited love.


Kaya naman parang naging past time na rin ng mga may ayaw sa kanya na pag-trip-an ang buhay niya. Iilang beses na rin bang nanganib ang buhay niya?! At siya bilang isa sa mga maraming pinagpala ng siyam na buhay, lagi siyang naiiligtas!


Kaya't ipininadala ng langit---este ng handler nila ang personal road manger slash, body guard slash, mamakalaglag-panty yummylicious hunky-papable slash boyfie material, na si Shannon Dominic Monagan para bantayan at protektahan siya mula sa mga nagtatangka sa buhay niya.


For her safety, she has to follow his two rules...

First rule - Never fall in love with him.
Second rule - Always follow the first rule.


How can she follow his rules, when she can't remember those things, and even her name, when he's around?


How can she resist his charms when just one smile, nakakapit agad siya sa bewang niya...hindi lang malaglag panty niya!

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results