Love and Switch (Tagalog) - Fantasy Romance

/ Fantasy Romance / Love and Switch (Tagalog)

Love and Switch (Tagalog) Love and Switch (Tagalog) original

Love and Switch (Tagalog) LoS

Fantasy Romance 21 Chapters 77K Views

Author: Mai_Chii

5.0 (11 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Panganay si Carmen, maganda at sexy ang problema lang, masama ang ugali. Si Charlotte naman ay isang average teenager girl na mahiyain.

Dahil sa kasamaan ni Carmen isang sumpa ang pinataw sa kanila ng Dark Witch na si Switch.

Sa alternate nilang pagpapalit ng katawan magugulo ang takbo ng buhay nila. Mahanap nga kaya nila ang lunas sa ginawang sumpa ng mangkukulam na si Switch?

Mabago nga kaya ng sumpa ang masamang pag-uugali ni Carmen? Matagpuan kaya nilang magkapatid ang tunay at wagas na pag-ibig? Ang dalawang lalaki na nga kaya sa buhay nila ang magiging susi upang makawala sa sumpa?

Ang Act of true love and a true love’s kiss ang makakatanggal sa sumpang? Ito ang kwentong may ‘Love and Magic’

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Mai_Chii