/ Video Games / The King's Avatar (Tagalog)

The King's Avatar (Tagalog) Book The King's Avatar (Tagalog) Book

The King's Avatar (Tagalog) TKA

Video Games Completed 1,729 Chapters 1.7M Views

Author: Butterfly BlueTranslator: NomyummiEditor: Nomyummi

More

4.46 (340 ratings)

About Table of Contents

Synopsis

Sa isang larong online na Glory, si Ye Xiu ay kilala bilang isang mala-Diyos na manlalaro't walang kahit na sino man ang nakakapantay sa karunungan niya sa laro. Gayunpaman, dahil sa ilang mga dahilan ay nasipa siya mula sa kaniyang team. Matapos lumisan, siya ay nakahanap ng trabaho bilang tagapamahala sa isang Internet Cafe.
Sa mga sandaling binuksan ng Glory ang kanilang ika-sampung server, siya na may halos sampung taong karanasan sa laro ay muling magbabalik. Kasama ang alaala ng kahapon, at isang hindi kumpleto't self-made na armas, ay muling magsisimula ang kaniyang daan papunta sa tuktok!
Matapos ang mga madugong labanan, at nakakasindak na patayan, sino ang nagnakaw ng aking kadakilaan? Sa ilalim ng bagyoโ€™t delubyo, magiging para bang hindi nawasak ang aking mga pangarap.
Sa liwanag nito'y hindi mababalutan ng kadiliman ang daan. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, dito magsisimula ang aking daan para sa kadakilaan!

Fans

 1. Aqxii_Mike
  Aqxii_Mike Contributed 2511
 2. onlymine
  onlymine Contributed 1896
 3. Anni_Splixx
  Anni_Splixx Contributed 1689

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  You may also Like

  Write a review Reading Status: C0
  Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Author Butterfly Blue

  Translator Nomyummi

  Editor Nomyummi