Trinity Blood - Fantasy Romance

/ Fantasy Romance / Trinity Blood

Trinity Blood Trinity Blood original

Trinity Blood

Fantasy Romance 13 Chapters 11.1K Views

Author: Shane_Valdez

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Warning:
This reading content may contain violence..

"This year 3000, Taon kung saan ang mundo ay nahati sa tatlong parte.Ang Coronasian Empire sa Eastern(Asia) Continent kung saan kaming mga tao ang namumuno, Ang Develon Empire sa Western Continent(North America/Western Europe) kung saan ang mga werewolves ang namumuno,at ang panghuli ang Solemn Empire sa may upper continent Kung saan Ang mga Vampires ang namumuno.

"Masasabi ko na kaming mga tao ay nagsisilbing livestock ng ibang uri... "

"Kaya naman gumawa ang aking Grandfather ng isang samahan na ang tawag ay Crounux ,Ang crounux ay isang Vampire Hunter's na ang misyon ay sugpuin ang kasamaan ng mga vampires , hindi na namin binigyan pansin ang mga werewolves sa kadahilanang nagkaroon ng truce ang aming bansa at ilang libong taon na ding magka-alyansa.

"Ako ngayun ang nagiisang anak ng kasalukuyang Hari ng Coronasian Empire, Ako Estelle Veronica Syldevan, ay kasalukuyang kinukoronahan sa aking kaarawan bilang isang ganap na Heirress ng Coronasian Empire, ng biglang sumugod ang malaking grupo ng Vampires at pinatay ang aking ama, at di pa sila nakontento naririto ako sa harap ng kanilang leader,nakaupo sa sahig sa harap niya mayroon siyang itim na buhok na kabaliktaran ng saakin na kulay puti na sinasabing ang mga may gantong buhok ay pinanganak para mamuno,Ang kanyang mata ay sobrang pula na kakulay ng dugo sa kanyang ispada na pinangsak sak Niya aking ama.......

"Napatulo ang aking luha ,ngunit agad ko ding pinunasan at tumingin ng deretso sakanya, Kung ito man ang huling araw ko ngayun masaya ako at ikaw ang papatay saakin ,The king of of the Vampires ,Lord Dimitry Vladimir......."

If you like this chapter enough to press the vote button then please leave a nice and criticizing comments and if you feel generous enough Share !, I'd really appreciate it thanks for reading...

Parents Strongly Cautioned

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Shane_Valdez

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.