/ Historical Romance / Wealth Or Love

Wealth Or Love Book Wealth Or Love Book original

Wealth Or Love

Historical Romance 2 Chapters 2.8K Views

Author: EllieRose

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Isa lang naman ang gusto niya.
Ang Tumulong sa mga kapus palad.

At hindi niya akalain na ang walang puso Presidente ng pilipinas.

Ay papaunlakan ang programa nais niya.

After a years SMF. Was verry
Successful Charity program.

At dahil sa marami ang nakakakilala sa programa nila,

Marami ang nais kunin ito at
Gawing kasangkapan sa gobyerno.

Paano nga ba hindi pagiinteresan
Ang programa tinayo ni Beatriz Assoncion?

Kung ito ay Makamasa.

At isa si Fredirico Vicente Mondrigal
Gobernador ng Laguna

Nais nito muli tumakbo sa pag ka gobernador

At kailangan nito makuha ang SMF
Para makuha muli ang loob ng sambayanan.

At hindi lang pala ang SMF ang nais niya makuha.

Kung hindi pati ang Puso ng Founder ng charity.

Paano nga ba magkakaroon ng
Pag-ibig

Sa dalawang tao magkaiba ng hangarin?

Ang isa ay Tumulong

At ang isa naman ay Kapangyarihan?

May puwang nga ba ang pagibig sa kanila?

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author EllieRose