When the Star and the Son of the Sea Meets.. - Fantasy Romance

/ Fantasy Romance / When the Star and the Son of the Sea Meets..

When the Star and the Son of the Sea Meets.. When the Star and the Son of the Sea Meets.. original

When the Star and the Son of the Sea Meets.. W.S.S.S.M

Fantasy Romance 8 Chapters 8,559 Views

Author: TheSilentAuthor

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

San ba talaga ako nababagay? Bakit wala akong maaalala but why do I feel something towards the sea? Malilimutan ko ba lahat ng problema ko sa dagat na toh?

Si Stella ay isang college student sa Marine and Seas University. Dumadami na ang problema niya at pabigat na ng pabigat ang kanyang anxiety, pero nung dumating si Dylan sa buhay niya biglang lumiwanag ang mundo niya. Kakayanin kaya ni Stella ang papasukin niya para makilala siya ng buong mundo at kakayanin niya ba pag dumating ang kanyang katotohanan tungkol sa kanyang sarili?

Parents Strongly Cautioned

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.