35.89% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 14: Chapter 13-Visitor

Chapter 14: Chapter 13-Visitor

[Edited-02/17/2019]

---

"It's easy to fall in love. The hardest part is finding someone to catch you once you fall for the wrong person."

Ilang araw ang lumipas simula noong nag-date kuno raw sila ni Beast sa may Gateway Mall. Akala niya nga sisimangot lang siya no'n buong araw at masisira lang ang kanyang araw pero hindi pala. Kahit papaano ay may ka-sweet-an pala si Beast na natitira sa kanyang katawan kahit may pagka-bipolar siyang umasta. Nakatitig lang siya sa kawalan habang inaalala ang nangyari kagabi.

Dire-diretso lang silang pumasok sa loob ng Savory. Nagtaka pa nga siya kasi karaniwan dito ay pipila pa muna dahil laging maraming kumakain, pero sila parang VIP pa dahil sa paraan ng pag-aasikaso sa kanila. Idagdag pang walang ibang customer ang nandito sa loob kung 'di sila lang dalawa pati mga waiters at chef na nag-aasikaso sa kanila. Sabagay baka nga nirentahan ni Beast para sa kanilang dalawa ang establisyementong ito. Tapos siyempre mayaman nga pala ang kasama niya.

Hindi niya napigilang tingnan ang bawat sulok ng kainang ito. Ngayon pa lang kasi siya nakapasok dito dahil nga sa hindi naman siya mahilig na lumabas ng bahay maliban na lang kung kasama sina Danella at Shaira. Lahat siguro ng branch nito ay puro authentic at Pilipinong-pilipino talaga ang itsura pagpasok mo pa lang.

Mula kasi sa mga upuan ng mga customer hanggang sa lamesa ay talagang napakaganda at nakaka-relax sa paningin ang makikita mo sa loob ng kainan na ito. Hindi nga maikakaila na yayaman ang may-ari nito dahil bukod sa mukhang masarap na ang mga pagkain ay magkakaroon pa ng oras para makapa-bonding at makapag-usap.

Paglapit nila sa lamesa ay uupo na sana siya kaso biglang hinarang ni John ang kanyang kanang braso. "Bakit?" tanong niya habang nakakunot ang kanyang noong nakatingin sa asawa.

Hindi sumagot si John pero bigla itong umikot papunta sa kanyang kinatatayuan at inurong ang upuan malapit sa kanya. "Aba mukhang nagpapaka-gentleman siya dahil sa maraming tao ngayon," piping sabi niya sa kanyang isip habang nakatingin lang kay Beast. Umupo na lang siya dahil baka magbangayan pa sila rito e nakakahiya naman.

Pagkaupo nilang dalawa ay agad na sumenyas si Beast sa isa sa mga waiter. Hudyat siguro 'yon na puwede na nilang dalhin ang mga pagkain sa amin. Mabuti na lang, kasi talagang nagugutom na siya. Unti-unting inilalabas ng mga waiter ang mga pagkain na ini-order na siguro ni Beast para lutuin nila.

Mula sa cream of corn and crab soup, chami, plain rice, beef, stir fry with broccoli, sweet and sour pork, at creamy mushroom fish fillet na takam na takam na siyang kainin dahil sa hindi na niya mapigilang maglaway habang nakatingin sa pagkain. Kung hindi lang talaga siya nahihiya sa kasama niya ay baka sinunggaban niya na agad ito.

"You eat first, my wife. I know you're hungry," nakangiting sabi ni Beast habang matamang nakatingin sa kanya. Tumango na lang siya bilang tugon tapos nagsandok na dahil talagang nagugutom na siya. Nang matapos siyang magsandok ay sumunod naman si Beast na naglagay ng pagkain sa plato niya. Tahimik lang silang kumakain at tanging tunog lang ng mga kubyertos ang maririnig.

Ilang minuto ang lumipas matapos nilang kumain ay may iniabot pa sa kanya ng isang lalaking waiter na isang large pink rose bouquet na naging dahilan kung bakit malapad ang kanyang pagngiti. Sa mahigit limang buwan kasi silang naging mag-asawa ay ngayon lang siya nito binigyan ng bulaklak. Tapos idagdag pang wala ni isa man sa mga naging manliligaw niya ang nagtangkang lumapit sa kanya dahil sa tinatapat niya na agad ang mga ito tuwing lalapit sila.

Mayamaya ay nabalik ulit siya sa ulirat dahil sa may kumatok sa pinto ng kanyang kuwarto. mabilis siyang tumayo para alamin kung sino ang kumakatok sa labas.

"Good morning, my wife. Puwede bang sumunod ka muna saglit sa akin ngayon sa baba dahil may ipapakilala ako sa 'yong bisita," alanganing sabi ni John sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo. Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com <a href="https://www.webnovel.com">www.webnovel.com</a> for visiting.

"Sino naman 'yan at bakit kailangan mo pa akong ipakilala?" tanong niya. Pagkatapos ay tinitigan niya nang maigi ang mukha nito.

Para talagang may mali sa kanya ngayon. Naturukan siguro 'tong si Beast ng pampakalma kaya parang normal siya ngayon.

"Basta bumaba ka na! Bilisan mo!" inis na sabi ni John sabay talikod sa kanya pagkatapos ay naglakad na pababa.

"Ay mali pala akala ko normal siya ngayong araw dahil naturukan. Abnormal pa rin pala," iiling-iling na bulong ko.

Nakita niya na nakasuot lang ito ng isang jogger short at puting sando na naging dahilan kung bakit nagmukha itong macho sa paningin niya. Kung naging tuloy-tuloy lang ang kabaitan ni Beast ay baka mahulog na siya ng tuluyan dito pero dahil sa masamang ugali na pinapakita niya ay manigas na lang siya dahil hindi niya ito magugustuhan kahit kailan.

Nagsuklay muna siya saglit ng kanyang buhok dahil sa galing pa siya sa pagkakahiga mula sa kanyang kama. "Sino kaya ang bisita ni Beast sa baba?" tanong ko sa isip ko. "Hmmn, ba't ko ba kailangang alamin kung sino 'yong mga bisitang niyang 'yon?"

Ibinaba niya na ang suklay na kanyang hawak pagkatapos ay humakbang na siyang muli palabas ng kanyang kuwarto. Nakasuot lang siya ng bulaklaking palda na hindi lalampas hanggang tuhod na tinernuhan niya ng sleeveless na damit.

Habang bumababa siya sa hagdan ay may naririnig siyang kausap si Beast sa baba na isang lalaki at isa pang boses babae. Nagmadali siyang bumaba ng hagdan upang alamin kung sino ang kanyang kausap.

"Oh! Kuya John siya na ba ang asawa mo? Akala ko sa picture lang siya maganda 'yon pala maski sa personal mas maganda pa pala siya," nakangiting sabi ng lalaki habang nakatingin sa kanya na animo'y sinusuri siya.

"Naku Sage, mukhang kailangan mo na atang magsalamin. Lumalabo na ata lalo ang paningin mo. Baka kailangan mo pang pataasan pa 'yang grado ng salamin mo," kaswal na sabi ni John sa lalaking tinawag niya na Sage na naging dahilan kaya siya nainis.

"Hindi naman ako pangit ah? Siya ata ang Malabo ang mata dahil hindi niya nakikita ang kagandahan ko," bubulong-bulong na sabi ni Khrystal.

Kahawig na kahawig ni John si Sage. Iyon nga lang kulay itim ang buhok nito hindi katulad ng kay Beast na may pagka-brown. Siya na ata 'yong kinukuwento ng daddy niya na kapatid ni Beast na nasa Canada kasama ang asawa't isang anak nito.

"Ikaw Kuya John ha! Grabe ka sa asawa mo. Ang ganda kaya ni Ate Khrystal. Para siyang diyosa sa sobrang ganda," nakangiting sabi ng isang babae na napaka-sopistikadang tingnan dahil sa suot nitong pulang bestida na hapit na hapit sa hubog ng katawan nito. Karga nito ang isang batang lalaki na napakasarap panggigigilan dahil sa napakalusog nito.

"Hi ate, si Eunice nga pala asawa ng bunsong kapatid ni Kuya John. Saka anak pala namin itong bitbit ko. Ang guwapo niya diba? Siya nga pala si Sebastian," nakangiting sabi pa ni Sage habang nakaharap sa kanya ang nagpapa-cute na anak nila.

Mukhang malayo ang ugali ni Sage sa kuya niya. Kung si Beast ay parang laging menopausal dahil palaging nakasimangot at seryoso ito, si Sage naman ay laging may nakapaskil na ngiti sa kanyang labi tuwing nakikipag-usap. Siguro napulot lang si Beast mula sat ae ng kalabaw? O pinaglihi siya siguro sa sama ng loob ng nanay niya?

"Hello Eunice, huwag mo na lang siguro akong tawagin na ate kasi parang magkaedad lang naman tayo," nakangiting sabi niya. Nakita kong inaabot-abot siya ni Seb at tipong nakikipaglaro sa kanya kaya hinuli niya ito at hinawakan ang maliliit at malambot nitong mga daliri.

"Naku kuya, mukhang gusto na atang magka-baby ng misis mo," malakas na sabi ni Sage na ikinatingin niya sa gawi ni Beast.

Nakita niyang humakbang si Beast ng tatlong beses bago nakalapit sa kanya. Nagulat na lang siya ng hinapit siya ni John palapit sa kanyang katawan.

"Mamaya malay mo makabuo na kaming dalawa," malambing na sabi ni John habang akala mo ay sweet na nakatingin pa sa kanya. "Teka bago ko makalimutan. Bakit nga pala kayo napauwing mag-asawa rito sa Pilipinas?" kunot noong baling nito sa kanyang kapatid.

Nakita niya na parang nag-usap pa si Sage at Eunice pagkatapos ay sumenyas ng kung ano.

Itutuloy...

Comment (1)

 • Daoist502898

  Daoist502898

  Interesting ang kwento

Load failed, please RETRY

Table of Contents

Display Options

Report inappropriate content
error Tip

Report abuse
Write a review Reading Status: C14
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

 1. 1. Daily check-in
 2. 2. Invite friends invite now >
 3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and coin as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding Fast Passes, EXP, and Points as rewards by completing growth missions, as well as daily missions. 2. A Fast Pass can unlock a chapter (of any price). The chapter will remain unlocked forever. It will expire after 7*24 hours, so don't forget to use it in time! 3. Obtained EXP can raise your user level. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes. 6. Rewards may vary according to app version.
 • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading! Reading a single book for 30 minutes earns you an additional bonus.
 • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!

Get the App

Read anywhere, anytime

Suggested searches

Press enter to see all results

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.