Forum Download app Gifts
36.58% Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) / Chapter 15: Chapter 14-Morning Routine

Read Bipolar Series #1: The Beastly Couple (Tagalog Novel) - Chapter 15 online

Chapter 15: Chapter 14-Morning Routine

[Edited-02/17/19]

--

Umagang-umaga ay masaya silang naglalakad ni Seb sa may hardin kasama ang asawa niyang si Beast pati ang kanyang daddy. Ito ang ginagawa nilang exercise tuwing umaga para maarawan at mas maging masigla pa ang daddy niya. Pakiramdam niya ay para silang masayang pamilya at parang anak namin nila si Seb. Mabuti na lang talaga ay napakabait na bata ng pamangkin ni Beast dahil hindi siya iyakin. Kaya hindi siya nahihirapang alagaan ito kahit wala pa siyang karanasan kung paano ang maging isang ina o mag-alaga ng kapatid. 

"Khrystal, kailan ko kaya makikita ang apo ko sa inyo ni John?" nakangiting tanong ng daddy niya sa kanya habang nilalaro-laro nito ang daliri ni Seb.

Pakiramdam niya ay nawalan siya ng dila dahil sa hindi siya mapakapagsalita. Hindi niya kasi alam kung ano ang isasagot dito.

Nakaupo sila ngayon sa damuhan kung saan napapalibutan ng maraming puno kaya hindi gaanong mainit sa kanilang puwesto. Katabi niya si Beast sa kanan habang nasa kaliwa niya naman ang niya dad nakaupo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso ng maalala niya ang nangyari sa kanila ni Beast ilang linggo na ang nakalipas. Hindi na ulit nasundan dahil siguro napilitan lang ito no'ng gawin nila 'yon dahil sa hiling na rin ng kanyang ama.

"May-maybe soon dad," alanganing tugon niya.

Mayamaya ay napaigtad siya dahil biglang hinawakan siya ni Beast sa kanyang kamay. Mabuti na lang ay mahigpit ang yakap niya kay Seb habang masayang nakatingin ito sa langit at sa mga sangang nagsasayawan dahil sa natatangay ito ng sariwang hangin kung hindi ay baka nabiwatawan niya ito.

"Don't worry dad ginagawa ko ang best ko para magka-apo ka na agad at makita mo ang magandang lahi nating pinagsama," nakangiting sagot ni Beast kay dad.

Hindi niya alam kung pakitang tao lang 'yon o talagang bukal sa puso nito ang pagngiti pero dahil doon ay bumilis ang tibok ng kanyang puso at napatulala lang siyang nakatingin kay Beast.

"Huwag kang masyadong tumitig baka magahasa kita rito sa harap ng dad mo kapag ganyan ang klase ng pagtingin mo sa akin," bulong na sabi ni John na nagpagising sa kanyang kamalayan.  Dahil sa gulat sa ginawa nitong pagbulong ay nakurot niya ito sa kanyang tagiliran.

Napalakas ata ang kurot na ginawa niya dahil hinimas-himas nito ang kanyang tagiliran habang masama ang tingin sa kanya kaya pinanlakihan niya ito ng mata.

Pagkatapos ay inilipat niya na lang ang tingin kay Seb na nakita niyang nakatingin din pala sa kanya na parang inaaral ang bawat parte ng kanyang mukha.

Naalala niya pa bago iniwan ng kapatid ni John si Seb ay asar na asar pa si Beast dahil sa biglaang pag-iwan ng mga ito sa anak nila.

"Kuya John, balak sana naming iwan si Sebastian sa inyo ng tatlong araw," sabi ni Sage na nagpapaawa.

"Papa! Papa!" malakas na sabi ni Sebastian sabay halakhak nang malakas. Dahil sa gigil ay kinurot niya ang pisngi nito nang mahina. Na naging dahilan kaya mas lalo pa nitong ikinatuwa at umaakmang magpapakarga pa sa kanya. 

"Ano nga ulit ang sabi mo Sage?" nakakunot ang noong sabi ni Beast. Biglang napalitan ng kaba ang nararamdaman niyang tuwa dahil sa parang magsu-super sayan na siya sa sobrang inis na makikita mo sa kanyang mukha.

"A-ano… sige aalis na kami ni Eunice dahil baka mahuli kami sa flight namin. Bye kuya! Bye Khr-Kyenn!" kabadong sabi ni Sage. Mayamaya ay iniabot na sa kanya ni Eunice ang baby nito pagkatapos ay mabilis na silang lumakad palabas ng bahay.

Nagtatakang nakatingin lang siya sa mag-asawang paalis habang buhat-buhat niya ang humahikab na si Seb sa kanyang bisig.

"SAGE! BUMALIK KAYONG MAG-ASAWA RITO!" malakas na sigaw ni Beast habang nakakuyom ang kamao at nagngangalit ang bagang. Dahil sa nakikita niyang itsura nito ay baka pagbuntunan pa siya ng inis nito kaya ipinasya niyang iakyat na ang bata sa kanyang kuwarto. Nakita niyang may malaking bag na pang-baby ang nakasabit sa hawakan ng hagdan kaya kinuha niya na ito at isinukbit sa kanyang  balikat.

"Inaantok ka na Seb? Saan ba kasi pupunta sina mommy at daddy mo?" nakangiting sabi niya habang humahakbang siya paakyat ng hagdan. 

Nakatingin lang si Seb sa kanya habang nakangiti. Pagkatapos ay yumakap nang mahigpit sa kanya na para bang matagal na silang nagkakilala. Kaya niyakap niya rin ito at hinimas-himas ang kanyang likod.

"Ma'am Kyenn, Sir Jhon at Sir Drix, handa na po ang almusal niyo sa loob," magalang na sabi ng isa naming kasambahay pagkatapos ay tumalikod na pabalik sa loob ng bahay.

Nakita niyang tumayo na ang daddy niya kaya tumayo na rin siya pagkatapos ay sumunod na rin si Beast. Nagulat siya ng umakmang magpapakarga si Seb kay Beast kaya nilayo niya agad ang bata sa kanya baka kasi atakihin ng pagka-abnormal kaya uunahan niya na. Mukha kasing hindi ito mahilig sa mga bata dahil hindi naman nito nilalaro man lang ang bata ni minsan kaya baka umiyak lang si Seb dahil hindi ito pinansin ng lalaki.

"Gusto mong sumama kay tito?" nakangiting tanong ni Beast sa kanyang pamangkin. Napatulala lang siya habang nakatingin kay Beast.

"Mga anak mamaya na 'yan! Kumain muna tayo!" rinig niyang sigaw ng daddy niya kaya napabalik ulit siya sa ulirat. Lagi na lang siya natutulala tuwing may bagong emosyon siyang nakikita kay Beast. 

Kinuha ni Beast si Seb sa kanya at kinarga lang ito gamit ang kanan niyang kamay. Nakangiti naman si Seb habang karga ng kanyang tito.

"Tara na sa loob asawa ko," malambing na sabi ni Beast sabay hawak sa kanyang kamay.

Sabay silang naglakad pabalik sa kanilang bahay. Pakiramdam niya ngayon ay nakalutang siya sa outer space habang nakahawak Si Beast sa kanyang kamay. Parang ang init-init tuloy ng kanyang mukha at ang bilis-bilis ng tibok ng kanyang puso ngayong magkahawak kamay sila. Pati siya ay naguguluhan na rin sa nararamdaman niya ngayong kasama niya itong naglalakad. Nalilito na siya sa pabago-bagong ugali na pinapakita ni John sa kanya. 

"Mahal ko na ba si Beast? Paano na si Alec? Baka naguguluhan lang ako dahil malapit lang siya sa akin at lagi niya itong kasama," sabi niya sa kanyang isip.

"Khrystal ano't umiiling-iling ka habang naglalakad? Tara na kasi nagugutom na ako't baka makain kita kapag hindi mo pa binilisan," kunot-noong sabi ni John pagkatapos ay nakangiting tumingin kay Seb na ngayon ay natutulog na.

"Tingnan mo 'tong lalaking ito bipolar talaga. Naku ang sarap niyang ipa-checkup sa psychiatrist para mapagamot na. napakabilis magbago ng ugali. Pati ata ako nahahawa na sa kanya e."

Bumitaw na siya mula sa pagkakahawak ni Beast sa kanyang kamay at nagmamartsang naglakad papasok sa loob ng bahay. Nakita niyang nakaupo na ang daddy niya sa lamesa at hinihintay silang dalawa na dumating. Umupo na rin siya at nakita niyang kasunod lang din niya si Beast. Kinuha niya si Seb mula sa pagkakabuhat ni John pagkatapos ay ibinigay niya muna kay Nurse Monica.

"O, ano pang hinihintay niyo mga anak? Kumain na tayo," nakangiting sabi ng daddy niya pero nagulat na lang siya ng biglang humawak ito sa kanyang dibdib na animo'y hirap sa paghinga.

Mayamaya ay nakita na lang niya ito na napakapit sa lamesa at parang unti-unting nauupos na kandila. 

"DAD!" gulat na sabi niya. Wala siya sa sarili habang nakasulyap kay Beast na buhat-buhat ang kanyang ama palabas ng kusina. 

Itutuloy...


next chapter
Load failed, please RETRY

Privileged

More Privileged Chapters

Download the app and become a privileged reader today! Come take a sneak peek at our author's stockpiled chapters!

Download

Table of Contents

Display Options

Background

Font

Size

Chapter comments

Write a review Reading Status: C15
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.

Cost Coin to skip ad

You can get it from the following sources

  1. 1. Daily check-in
  2. 2. Invite friends invite now >
  3. 3. Vote for new stories Vote >
learn more >
Vote with Power Stone
Rank NO.-- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Report inappropriate content
error Tip

Report abuse

Paragraph comments

login
Report inappropriate content
error Tip

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)

This's an experimental test for reading assistance in case.

We highly recommend you to enjoy the beauty of the original words.