/ Contemporary Romance / The Billionaire's Innocent Maid (R18/SPG)

The Billionaire's Innocent Maid (R18/SPG) Book The Billionaire's Innocent Maid (R18/SPG) Book original

The Billionaire's Innocent Maid (R18/SPG)

Contemporary Romance 51 Chapters 78.5K Views

Author: xxcarixx_

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

RATED 18 - MATURE CONTENT

Si Hera Louisiana Reyes ay isang outcast ng kaniyang pamilya. Siya ay itinuturing na isang itim na tupa at tinatrato nang masama. Sa kaniyang mga kapatid, siya lang ang hindi nakapagtapos ng kaniyang pag-aaral. Isa siyang waitress ng isang sikat na restaurant ngunit natanggal dahil sa pananampal niya sa pinsan ng kaniyang amo.

Naghanap siya ng trabaho at isang araw ay may bigla na lang sumulpot na lalaki at nag-alok sa kaniya ng isang trabaho na may malaking sahod. Kahit desperado siya, tinanggap niya ang trabaho. Ngunit hindi niya alam na ang trabahong naghihintay sa kaniya ay magdadala lamang sa kaniya ng sakit at kakaibang sarap na hindi pa niya nararanasan sa tanang buhay niya.

Ano na lang ang kaniyang magiging reaksyon kung isang araw ay natagpuan na lang niya ang kaniyang sarili na may kakaibang relasyon sa kaniyang Amo?

General Audiences

Fans

 1. Alphame
  Alphame Contributed 7
 2. xxcarixx_
  xxcarixx_ Contributed 4
 3. Olivia_Hidalgo092
  Olivia_Hidalgo092 Contributed 1

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author xxcarixx_