My Youth Began With Him (Tagalog)

My Youth Began With Him (Tagalog) MYBWH

Author: Baby Piggie

4.5 (403 ratings)

230 Tulong 3 months ago

Translator: LiberReveriePHEditor: LiberReveriePH

"Hindi na kailangan." Pagtanggi ni Huo Mian pagka-alok ng tulong ni Huo Siqian.
"Hindi naman nakakahiya magpatulong. Kung hahayaan mo lang matapos ang insidenteng ito, ikaw ang mas mahihirapan kaysa sa kanila. Kahit na napagdesisyunan mong huwag sumagot, gagawin nila ang lahat para makuha ang gusto nila. Patuloy ka nilang pupuntiryahin. Kaya imbis na huwag mo sila pansinin, pwede tayong magtulungan para mapatumba sila."
"Hindi pa patany si Mr. Huo, kaya hindi mo kailangan makalamang at magsimulang magpantasya," walang emosyong pagpapa-alala ni Huo Mian sa kanya.
"Alam ko. Wala itong kinalaman kay Dad. Ngayon, hindi siya makikialam dito at manunuod lang sa isang tabi. Hula ko ang insidenteng ito ay hindi plano ni Shen Jiani. Base sa kung gaano kawalang-utak ang insidenteng ito, ito ay si Huo Yanyan."
Ganun din ang iniisip ni Huo Mian, pero tumahimik nalang siya.
Base sa pag-uusap na naganap sa pagitan niya at Huo Yanyan nung isang araw sa ospital, si Huo Yanyan ang may pinakamalaki

Latest Updates

Get More
Payment Method paypal

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards

Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete the daily and EXP missions, as well as every week’s reading missions to obtain EXP and SS as rewards.

Learn more about the rules 1. You can obtain the corresponding EXP and Bonus SS as rewards by completing daily missions and EXP missions, as well as weekly reading missions. 2. The obtained EXP can raise your user level. 3. Bonus SS can be used to unlock chapters, gift authors, etc. They are effective for 30 days. 4. Daily Tasks and corresponding rewards renew daily at 00:00 UTC+8. Don't forget to claim your rewards in time. 5. Weekly Reading Missions refer to the time you spend reading novels and comics on Webnovel every week. 6. The weekly reading time is calculated while your device is connected to the Internet. This might result in a delay of several minutes.

Read longer, Earn bigger

Read on the app and claim your rewards!

Get the App

Read anywhere, anytime