Sao Novels & Books - Webnovel

About 148 results

 • Trapped in SAO

  Trapped in SAO

  detail
 • In sao with santoryu

  In sao with santoryu

  Martial Arts ACTION ADVENTURE REINCARNATION

  In sao with santoryu (three sword style) as well as one and two sword style and other ones I'll add inThe only thing I own is the oc

  detail
 • SAO (DELETED)

  SAO (DELETED)

  4.9

  Red was exploring an undiscovered island. while trying to explore the unknown island Red stumbled upon a strange door.He couldn't restrain himself and being curious as to what lies beyond the door Red chose to open the door when suddenly he saw a black whirlpool that swallowed him.All credits goes to the creator of SAO.

  detail
 • Tại Sao

  Tại Sao

  detail
 • SAO IS COPYRIGHT

  SAO IS COPYRIGHT

  detail
 • Library of Heaven's Path

  Library of Heaven's Path

  Eastern Fantasy ROMANCE ACTION ADVENTURE REINCARNATION COMEDY SYSTEM HAREM CULTIVATION WEAKTOSTRONG OVERPOWERED TRANSMIGRATION VIDEOGAME ACADEMY HIGHIQ FACESLAPPING FASTPACED UNPRINCIPLED MULTIPLELEADS ORDINARY DOCTOR

  4.39

  Traversing into another world, Zhang Xuan finds himself becoming an honorable teacher. Along with his transcension, a mysterious library appears in his mind. As long as it is something he has seen, regardless of whether it is a human or an object, a book on its weaknesses will be automatically compiled in the library. Thus, he becomes formidable. "Monarch Zhuoyang, why do you detest wearing your underwear so much? As an emperor, can't you pay a little more attention to your image?" "Fairy Linglong, you can always look for me if you find yourself unable to sleep at night. I am skilled in lullabies!" "And you, Demon Monarch Qiankun! Can you cut down on the garlic? Are you trying to kill me with that stench?" This is an incredible story about teachers and students, grooming and guiding the greatest experts in the world! Discord Chat Group: https://discord.gg/ATHVehx

  detail
 • SAO: The Battle God

  SAO: The Battle God

  Fantasy ROMANCE ACTION REINCARNATION HAREM

  Zeno, a boy with a boring life dies because of truck-kun, then gets reincarnated!

  detail
 • SAO: Transported to another world

  SAO: Transported to another world

  Video Games ISEKAI

  I, Toyama Sorai was originally a gamer playing this RPG game called "Sword Art Online" I fell asleep in my chair while playing the game. When I woke up, I found myself in the game with my character and I had all my stuff too. This is how my journey began to being the strongest player ever... I need to find a way home though.

  detail
 • Ánh sao đêm

  Ánh sao đêm

  Realistic Fiction ROMANCE

  Tuấn, một cậu thanh niên 17 tuổi bị mắc phải một chứng bệnh tâm lý sau những biến cố lớn và liên tục trong cuộc đời. Nó khiến cậu hoài nghi về mọi thứ, kể cả bản thân mình. Nó đã tạo nên cho cậu một nỗi sợ mới đó là "sự thay đổi". Cậu sợ nó vì luôn lo lắng chúng có thể gây tổn thương cho bản thân cũng như những người xung quanh. Nhờ đó mà cuộc sống mỗi ngày của cậu cứ giống như một vòng lặp mà đã được xây nên nhờ những "thuật toán hoài nghi" mà không có điểm dừng. Tưởng chừng cuộc sống cứ của cậu mãi, cho đến một ngày cậu vô tình nhận nuôi một cách bất đắc dĩ một chú mèo bị lạc. Và kể từ đó cuộc đời cậu bị bẻ lái sang một hướng hoàn toàn khác.

  detail
 • Ngôi sao khách

  Ngôi sao khách

  LGBT+ BL YAOI

  Trên bầu trời đêm bỗng xuất hiện một ngôi sao lạ.Trùng hợp thay ngay đêm đó có một vị khách xuất hiện.Vị khách không mời mà đến đi thẳng vào trong tim.Này vị khách kia ơi, ở lại với chúng tôi được không?Xin đừng làm một ngôi sao khách, vụt qua rồi biến mất.---Tác giả: Mạn La Ngọc.Nhân vật chính: Aether.Thể loại: Đoản văn, tuyển tập, đam mỹ, ngẫu hứng, đa thể loại.Lưu ý:OOC toàn bộ nhân vật.AllAether! AllAether! AllAether!Mỗi đoản văn có thể loại khác nhau, có H, có thanh thủy, có NP, có 1x1,..v.v...Tùy mỗi đoản cũng sẽ có nhiều loại AU.

  detail
 • như sao trên trời

  như sao trên trời

  detail
 • Sao trời lấp lánh

  Sao trời lấp lánh

  detail
 • All of SAO in Five Minutes

  All of SAO in Five Minutes

  detail
 • Tại Sao Phải Hối Hận?

  Tại Sao Phải Hối Hận?

  detail
 • (SAO Abribged) Mithril Pebble of Pig Smiting

  (SAO Abribged) Mithril Pebble of Pig Smiting

  The backstory of the Mithril Pebble of Pig Smiting if it had a soul of a reincarnated high school student

  detail
 • Em là ngôi sao sáng nhất

  Em là ngôi sao sáng nhất

  detail
 • Perpustakaan Jalur Surga

  Perpustakaan Jalur Surga

  4.78

  Menyeberang ke dunia yang berbeda, Zhang Xuan menemukan dirinya menjadi guru yang terhormat. Seiring dengan masa dimana ia menyeberang ke dunia yang berbeda, perpustakaan misterius muncul dalam pikirannya. Selama itu adalah sesuatu yang telah dilihatnya, terlepas dari apakah itu manusia atau objek, sebuah buku tentang kelemahannya akan secara otomatis dirangkum oleh perpustakaan itu. Dengan demikian, dia menjadi hebat. Kaisar Zhuoyang, mengapa kamu sangat membenci memakai celana dalammu? Sebagai kaisar, tidakkah kamu bisa lebih memperhatikan citramu? Peri Linglong, kamu selalu bisa mencariku jika kamu mendapati dirimu tidak bisa tidur di malam hari. Aku ahli dalam nina bobo! Dan kamu, Yang Mulia Iblis Qiankun! Bisakah kamu mengurangi bawang putih? Apakah kamu mencoba membunuhku dengan bau itu? Ini adalah kisah luar biasa tentang guru dan siswa, merawat dan membimbing para ahli terhebat di dunia!

  detail
 • Sao Em Lại Đáng Yêu Vậy Chứ?

  Sao Em Lại Đáng Yêu Vậy Chứ?

  detail
 • Biblioteca del camino celestial

  Biblioteca del camino celestial

  4.47

  Al trascender a otro mundo, Zhang Xuan se encuentra convirtiéndose en un honorable maestro. Junto con su transición, una misteriosa biblioteca aparece en su mente. Siempre y cuando algo o alguien que sea visto por él, sin importar si es una persona o un objeto, un libro señalando los defectos de ese objeto o persona se compilará y aparecerá en la biblioteca. De esa manera, Shang Juan se vuelve un ser formidable —Emperador Zhuoyang, ¿por qué odias tanto usar ropa interior? Como emperador, ¿no deberías darle más prioridad a tu imagen?—. Fairy Linglong, siempre puedes buscarme si estas con insomnio durante la noche, ¡soy bueno cantando las canciones de cuna!—. Y tú, Demon Lord Qiankun ¿podrías usar menos ajo? ¿Acaso intentas matarme con ese olor? Esta es una increíble historia sobre maestros y estudiantes, ¡formándose y guiando a los mejores expertos del mundo!

  detail
 • |12 Chòm Sao| Vừa Vặn Có Chút Ngọt

  |12 Chòm Sao| Vừa Vặn Có Chút Ngọt

  detail