Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet (Tagalog) - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet (Tagalog)

Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet (Tagalog) Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet (Tagalog)

Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet (Tagalog) PSL

Contemporary Romance 14 chs / week This is the average realized release rate over the past 30 days. The translator’s schedule is 14 chs / week. 1,277 Chapters 5M Views

Author: Jiong Jiong You Yao

More

4.7 (831 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

“Bakit napakalibog ni Si Ye Han? Ganito pa rin ang tingin niya sa akin?” Pagkagising niya, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin: sinalubong siya ng sabog na wig, tatuan at mala-demonyong makeup. Kahit isang segunda lang, paniguradong masusunog ang mga mata ng isang normal na tao.
Iba ang lalaking iniibig niya sa una buhay noon, bago siya mabuhay muli. Gusto niya lamang makawala kay Si Ye Han na kinagagalitan niya dahil ikinulong siya nito, Pero nang mabuhay siya ulit, nag-iba ang kanyang pananaw kay Si Ye Han, umaasa na siya na baka… magbabago na ito?
Sa buhay niya noon, walang direksyon at napakagulo ng isip niya. Naghiwalay sila ng gwapo niyang asawa, sinaktan ng masama at mapanirang tao; higit sa lahat, ginamit siya ng matalik niyang kaibigan.
At sa huli, siya ay naiwang nag-iisa.
Pero ngayon, sa panibagong buhay niya, hinihintay at nagpa-plano na pabagsakin pa lamang siya ng mga masasamang taong iyon.
Pasensya na pero, hindi na muli magpapaloko ang babaeng ito!

Fans

 1. soidemer
  soidemer Contributed 1646
 2. blackshadow_051416
  blackshadow_051416 Contributed 1628
 3. lhorhen
  lhorhen Contributed 1468

Gifts

Gift -- Gift Received

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Translation Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Jiong Jiong You Yao

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.