Read Perfect Secret Love: The Bad New Wife Is A Little Sweet (Tagalog) - Jiong Jiong You Yao - Webnovel

/ Contemporary Romance / Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet (Tagalog)

Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet (Tagalog) Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet (Tagalog)

Perfect Secret Love: The Bad New Wife is a Little Sweet (Tagalog) PSL

Contemporary Romance 14 chs / week This is the average realized release rate over the past 30 days. The translator’s schedule is 14 chs / week. 1,935 Chapters 6.2M Views

Author: Jiong Jiong You Yao

More

4.66 (867 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

“Bakit napakalibog ni Si Ye Han? Ganito pa rin ang tingin niya sa akin?” Pagkagising niya, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin: sinalubong siya ng sabog na wig, tatuan at mala-demonyong makeup. Kahit isang segunda lang, paniguradong masusunog ang mga mata ng isang normal na tao.
Iba ang lalaking iniibig niya sa una buhay noon, bago siya mabuhay muli. Gusto niya lamang makawala kay Si Ye Han na kinagagalitan niya dahil ikinulong siya nito, Pero nang mabuhay siya ulit, nag-iba ang kanyang pananaw kay Si Ye Han, umaasa na siya na baka… magbabago na ito?
Sa buhay niya noon, walang direksyon at napakagulo ng isip niya. Naghiwalay sila ng gwapo niyang asawa, sinaktan ng masama at mapanirang tao; higit sa lahat, ginamit siya ng matalik niyang kaibigan.
At sa huli, siya ay naiwang nag-iisa.
Pero ngayon, sa panibagong buhay niya, hinihintay at nagpa-plano na pabagsakin pa lamang siya ng mga masasamang taong iyon.
Pasensya na pero, hindi na muli magpapaloko ang babaeng ito!

Fans

 1. soidemer
  soidemer Contributed 1646
 2. blackshadow_051416
  blackshadow_051416 Contributed 1634
 3. lhorhen
  lhorhen Contributed 1468

Gifts

Gift -- Gift Received

  Weekly Power Status

  Rank -- Power Ranking
  Stone -- Power Stone

  You may also Like

  Write a review Reading Status: C0
  Fail to post. Please try again
  • Translation Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

  The total score 0.0

  Review posted successfully! Read more reviews

  Author Jiong Jiong You Yao