Sa Isang Tibok - Fantasy

/ Fantasy / Sa Isang Tibok

Sa Isang Tibok Sa Isang Tibok original

Sa Isang Tibok sit

Fantasy 20 Chapters 11.7K Views

Author: Conqueror_Arnold

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Huminto ang oras habang nasa kasagsagan ako ng traffic sa EDSA. Hindi ko alam kung bakit at kung para saan.

Tumigil ang takbo ng mundo.
Tumigil ang andar ng oras.

Tumigil ang mga tibok ng puso - bukod sakin.

Sa wakas. Kalayaan ang mararanasan ko sa bagong mundo. Akin na ang mundo.

Ako lang ang gising sa mundo - Ako at ang tatlong alaala na gugulo sa payapa at bago kong buhay.

Tatlong kwento na gusto kong malimot.

At isang taong hindi ko (nga ba) kilala.

Isang bagong kabanata ang lilitaw.

Isang kwentong naging dahilan ng pagkakaluklok ko sa kahariang meron ako ngayon - o kulungang dapat sa mga katulad ko.

Ako si Sept.
Ito ang buhay ko.
Ang mahabang buhay ko sa loob ng isang tibok.S

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)