The Actor that I Hate to Love - Romance

/ Romance / The Actor that I Hate to Love

The Actor that I Hate to Love The Actor that I Hate to Love original

The Actor that I Hate to Love TATIHTL

Romance 191 Chapters 854K Views

Author: AIGENMARIE

4.6 (58 ratings)

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Si Shanaia Aira Gallardo ay kabilang sa pamilya ng mga pulitiko at artista. Bongga di ba? But she doesn't like politics and showbiz dahil para sa kanya, magulo at walang privacy ang mundong ito dahil kapag naging kabilang ka dito, pag-aari ka na ng publiko. Kaya ipinangako nya sa sarili nya na hindi sya papasok o mai-involve sa alinman sa dalawang larangang ito. Ngunit paano kung ang nag-iisang taong lihim nyang minamahal ay nasa mundong ito? Mapapanindigan ba nya ang ipinangako nya sa sarili nya o magpapadala na lang siya sa simbuyo ng damdamin nya?

Let's find out...

Parental Guidance Suggested

You may also Like

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone
Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author AIGENMARIE

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)