The Frog Princess and the Handsome billionaire by iamyanagi full book limited free

/ Realistic Fiction / The Frog Princess and the Handsome billionaire

The Frog Princess and the Handsome billionaire The Frog Princess and the Handsome billionaire original

The Frog Princess and the Handsome billionaire

Realistic Fiction 3 Chapters 5.7K Views

Author: iamyanagi

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Hindi naniniwala si Annika sa mga fairytale endings, para sa kanya, ang mahirap ay para lang sa mahirap, sa telenovela lang nangyayari na magkatuluyan ang mahirap at mayaman, at higit sa lahat, hindi pwedeng magkatuluyan ang gwapong lalake at panget at matabang babaeng kagaya niya.

Pero paano kung isang araw ay may isang gwapong nilalang at bilyonaryo pa daw ang bigla na lang sumulpot sa buhay niya? Maniniwala na kaya ang ating Frog Princess na meron nga talagang happy ending kagaya sa mga fairytales?

Parental Guidance Suggested

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author iamyanagi