/ Contemporary Romance / Truth Behind The Glasses

Truth Behind The Glasses Book Truth Behind The Glasses Book original

Truth Behind The Glasses TBTG

Contemporary Romance 39 Chapters 1.8K Views

Author: Miss_Elle801

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

“Lalaki lang ako, mahina sa tukso.”

This kind of reasoning did not work well with Ashene Lei Castro. Bukod sa galit siya, ito rin ang unang heart break niya sa kanyang first boyfriend na si John Kenneth Guzman. Gusto niya rin naman subukan na patawarin ito, ngunit ni isang “sorry,” walang lumabas mula sa labi ng binata. Mahal niya ito, ngunit hindi niya hahayaan na masaktan siya muli. Simula noon, pinangako niya sa sarili na wala nang makapananakit pa sa kanya.

And her way of doing so is kind of peculiar – wearing thick glasses.

Ayaw niyang may lumapit pa na lalaki sa kanya at subukang suyuin siya, kung sa huli ay magloloko lang ulit.

But there is more behind the glasses.

Maiintindihan kaya iyon ng lalaking gusto muling subukan na maging parte ng buhay niya? O tuluyan na siya nitong bibitawan?

No One 17 and Under Admitted

Fans

 1. Miss_Elle801
  Miss_Elle801 Contributed 1
 2. Avatar
  (Vacant)
 3. Avatar
  (Vacant)

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Miss_Elle801