/ Teen / LAXUS (r18)

LAXUS (r18) Book LAXUS (r18) Book original

LAXUS (r18)

Teen 1 Chapter 32.2K Views

Author: avarose

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

warning: explicit content

His name is Laxus Daynes.
He is hot, dangerous and positively terrifying.
He is trouble.
At iyon ang huling bagay na kailangan ni Soleil sa magulo na niyang buhay.

Pero ang isang gabi na muling pagkikita nila ay nasundan pa nang nasundan na hindi na niya kayang i-deny ang matinding attraction na nararamdaman sa lalaki.

What they have is nothing special. Fubu. Friends with benefits, name it.

Until Soleil gets the chance to finally know the real Laxus Daynes.

Kung bakit ayaw nitong hinahawakan, ang mga tattoo nitong may mas malalim na dahilan, all his dirty secrets... but she still wants him. Bad.

Ayaw na niya na isang simpleng fubu lang siya.

But can someone as broken as Laxus give more?

Restricted

Fans

 1. Ghanshyam_Goyal
  Ghanshyam_Goyal Contributed 1
 2. Avatar
  (Vacant)
 3. Avatar
  (Vacant)

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

Light Novel You May Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
 • Writing Quality
 • Stability of Updates
 • Story Development
 • Character Design
 • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author avarose