My Wife is My Father's Mistress by jhowrites12 full book limited free

/ Realistic Fiction / My Wife is My Father's Mistress

My Wife is My Father's Mistress My Wife is My Father's Mistress original

My Wife is My Father's Mistress

Realistic Fiction 8 Chapters 4.2K Views

Author: jhowrites12

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Si Elyssa, nagmahal at nasaktan sa maling tao. Sa muling pagbubukas ba ng kanyang puso, maling tao na naman kaya ang iibigin niya?

Si Alyjah, nasaktan sa kinahinatnan ng kanyang ina. Poot at galit ang itinanim niya sa kanyang puso. Mababago kaya ito ng isang wagas na pagmamahal?

Pag-uugnayin sila ng isang kasal. Ngunit may mas malalim pa pa lang ugnayan ang unti-unting mabububungkal.

Sanga-sangang pag-ibig. Sanga-sangang problema.
Anong magiging bukas nila?

Kaya ba nilang magpaubaya at magmahal ng buo. Kung nababalot sila ng misteryo at sikreto.

Kung ikaw sila? Kaya mo bang panghawakan ang isang desisyong hindi mo alam kung mali ba o tama?


Disclaimer: Photos used are not mine.
Credits to the owner

Parental Guidance Suggested

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author jhowrites12