The Billionaires Contract by Aszeileh_1921 full book limited free

/ Teen / The Billionaires Contract

The Billionaires Contract The Billionaires Contract original

The Billionaires Contract

Teen 4 Chapters 1.5K Views

Author: Aszeileh_1921

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Keira is a beautiful, smart, gorgeous, kind at mapagmahal na anak sa kaniyang mga magulang at kahit na siya ay lumaki sa isang marangyang pamumuhay ay ni minsan hindi siya naging mapagmataas na tao sa kaniyang kapwa.

Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ni minsan hindi pa sumagi sa isip nya ang pagpapakasal. Pero sa nangyari sa pamilya nya ay kinailangan nyang magpakasal sa taong hindi pa nya lubusang kilala o nakita man lang. Ito ay anak ng isang kilalang bilyonaryong Businessman at ito ay si Daniel Blake Smith. Siya ay matipuno, matangkad at seryosong tao na halos lahat ng kababaihan ay talagang magugustuhan siya. Ngunit iisang babae lang pala ang magpapabago sa kanya.

May maganda kayang kahahantungan sa pagitan nilang dalawa? Ano kaya ang maaaring mangyari kapag ang dalawang tao ay pinag-isa sa di inaasahang pangyayari? Mamahalin din kaya nila ang isa't isa o iisang tao lang ang magmamahal?

Parental Guidance Suggested

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Aszeileh_1921