The Powerof Seven - Teen

/ Teen / The Powerof Seven

The Powerof Seven The Powerof Seven original

The Powerof Seven

Teen 9 Chapters 10.5K Views

Author: Aftoktonia

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Kilalanin si Ayeng Dela Cruz, isang anak mahirap at mag aalaga ng pitong anak na pinakamayayaman sa bansa. Matiwasay at tahimik lang ang buhay niya kaya sino bang mag aakala na may isang malaking oportunidad na darating sa buhay niya. Handa nga ba siya sa kanyang haharapin? Lalo't hindi lang isa ang aalagaan niya kundi pito na mas kilala sa tawag na " Power of Seven. "

General Audiences

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Aftoktonia

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.