Trapped in 17th Century - Historical Romance

/ Historical Romance / Trapped in 17th Century

Trapped in 17th Century Trapped in 17th Century original

Trapped in 17th Century

Historical Romance 2 Chapters 1,100 Views

Author: xiiijanayn

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Isang madaldal at happy go lucky na babae si Anya pero nagbago ito ng saktan at lokohin sya ng kanyang nobyo. Sa kagustuhang makalimot ay binago nya ang sarili at naging party goer.

Paano kung isang araw magising na lang sya sa panahon na may namumunong Heneral na mapagmalupit at walang awa ang makilala nya. Sa panahong hindi nya alam ang buhay at pamamalakad ng mga tao. Paano nya matatanggap ang isang pangyayareng, she was Trapped in year 17th Century

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author xiiijanayn

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.