Whirlwind Marriage (Tagalog) - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / Whirlwind Marriage (Tagalog)

Whirlwind Marriage (Tagalog) Whirlwind Marriage (Tagalog) original

Whirlwind Marriage (Tagalog)

Contemporary Romance 70 Chapters 101.6K Views

Author: a_FICTION_ate

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Mayaman, makapangyarihan, at gwapo. Si Gu Jingze ay ang "cream of the crop" ng buong bansa. Ang bawat lalaki ay gustong maging siya at ang bawat kababaehan ay siya ang nais makasama. Perpekto ang kanyang buhay... maliban na lamang sa nag-iisa niyang sekreto na dahilan upang hindi siya makalapit o mahawakan man lang ng kahit sinong babae.

Hanggang sa isang araw, nagising na lang siya nang may kasamang isang babae. Hindi nagtagal, napilitan siyang pakasalan ang isang malikot at maingay na babae na nagngangalang Lin Che.

Si Lin Che ay isang simpleng babae na ang tanging pangarap ay maging isang sikat na artista. Dahil itinakwil ng pamilya kaya't napilitang maging independent, nag-isip siya ng isang plano upang matupad ang pangarap. Ngunit, nabigo siya sa kanyang plano at labag sa loob na nagpakasal sa walang pusong Gu Jingze. Hindi lang iyan, kailangan niya ring hanapin ang kanyang lugar sa mas mataas na lipunan kung saan napapaligiran siya ng napakaraming inggiterang babae at mga masasamang tao-- lahat ng iyan, habang tinatahak ang kanyang pangarap.

Dalawang istranghero sa isang bubong. Sa pagsisimula, nagkasundo silang huwag manghimasok sa kani-kanilang personal na buhay. Pero sa hindi malamang dahilan, laging naroroon si Gu Jingze sa mga panahong kailangan niya ang tulong nito. Lingid din sa kaalaman ni Lin Che, unti-unting nagiging mahirap para sa kanya ang harapin ang bukas nang wala si Gu Jingze. Lalago ba ang kanilang pagsasama o ang kanilang pag-aasawa ay mananatili lamang isang kontrata?

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author a_FICTION_ate

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.