A Four-Year Installment - Teen

/ Teen / A Four-Year Installment

A Four-Year Installment A Four-Year Installment original

A Four-Year Installment

Teen 5 Chapters 1,746 Views

Author: Kai_Reyes

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Sabi nila kapag bata ka pa raw hindi ka pa pwedeng umibig, hindi pa raw totoo ang nararamdaman ng iyong dibdib,
iyong paglukso raw ng iyong puso, at pagsisikip ng iyong dibdib ay dala lang daw siguro ng musmos mong puso na maagang namulat sa konsepto ng pag-ibig.
Kaya naman nang maramdaman ko ito sa murang edad ay agad ko itong sinikil,
ayoko kasing magkaroon ng kasalanan sa aking pamilya, ayokong isipin nila na imbes mag-aral ay kung anu-ano ang aking inaatupag.
Ngunit sa hindi maintindihang dahilan tuwing lilipas ang apat na taon mula sa huli naming pagkikita, kami'y muling pinagtatagpo.
Kasalanan pa rin ba itong maituturing kung hindi ko naman ito sinasadya? Kailan nga ba magiging tama ang panahon para sa amin? Kailan ko maaangkin ang pag-ibig na paulit-ulit ibinabalik sa akin?

BASED ON TRUE EVENTS

General Audiences

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Author Kai_Reyes