Fall of Demon - Fantasy

/ Fantasy / Fall of Demon

Fall of Demon Fall of Demon original

Fall of Demon FDNL

Fantasy 6 Chapters 13.3K Views

Author: OstrytheCrescent

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Minute Raphael Mendoza, isang simpleng college girl. Masayahin sya sa lahat ng bagay. Lagi syang nakangiti sa lahat ng kanyang mga nakakasalamuha. Isa syang babae na tinatawanan lang ang mga problema.


Lucifer, ang anak ni Satan. Sya ang prinsipe ng mga demonyo. Mapaglaro at wala syang awa na pumapatay ng mga demonyo na sumasaway sa mga utos nya,kundi naman pumapatay lang sya dahil sa gusto nya. Dahil sa galit ng ibang mga demonyo. Gumawa sila ng plano para mawala si Lucifer. Sa tulong ng witch nahuli nila si Lucifer at Hinagis sa isang bilog na portal.
Isang daanan na papunta sa planeta ng mga tao. ang Earth.

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.