Read My Paparazzi (Tagalog) - Bm_cervantes - Webnovel

/ Contemporary Romance / My Paparazzi (Tagalog)

My Paparazzi (Tagalog) My Paparazzi (Tagalog) original

My Paparazzi (Tagalog)

Contemporary Romance 56 Chapters 167.5K Views

Author: BM_Cervantes

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Muhing-muhi si Yna sa isang sikat na celebrity na si Daniel Dhanes nang magkrus ang landas nila ng lalake isang gabi at bastusin siya nito.

Kaya naman ng matupad ang kanyang pangarap bilang isang journalist ay hindi niya pinaglagpas ang sandaling masundan ang nasabing artista upang maungkat niya ang baho nito sa publiko.

Nagtagumpay man siya na sirain ang pangalan ni Daniel ngunit mas nagwagi ang lalake dahil nakuha na nito ang kanyang puso.


***********************************************
Basahin ang kapanapanabik, nakakatuwa at kakaibang love story nina Ynah at Daniel sa nobelang pinamagatang "My Paparazzi" ni B.M. Cervantes.

"My Paparazzi"
Copyright by B.M. Cervantes
All Rights Reserved, 2019

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author BM_Cervantes