/ Martial Arts / The Billionaire Butler

The Billionaire Butler Book The Billionaire Butler Book original

The Billionaire Butler TBB

Martial Arts 2 Chapters 6.5K Views

Author: Avaaaaxx

Not enough ratings

About Table of Contents

Synopsis

Kung ikaw ay lumaking mayaman at naghihiga sa salapi, gugustuhin mo pa bang magtrabaho bilang tagasilbi ng isang malditang may kapansanan? Kakayanin mo bang pagtiisan ang masama niyang ugali sa loob ng apat na linggo?

Iyan ang sitwasyong pinagdadaanan ng bilyonaryo at police officer na si Grellen Burnett, isang sirena na handang bumuka sa harap ng pinakamamahal niyang boss na si Inspector William Fukuyama.

Dahil sa katangahan nito na naging dahilan para pag-pyestahan siya sa social media, napilitan si Grellen na maghanap ng babaeng ihaharap sa kanyang ama within a month to save his heritance. Sa paghahanap niya sa maswerteng dilag ay nagkrus ang landas nila ng negosyanteng si Barbara Durless.

Unang kita palang niya sa dalaga ay talagang namangha siya sa kagandahan nito. So Grellen come up with a decision to get her on instant, and the only way to keep touch with Barbara is to apply as her butler.

Posible kayang mahulog ang loob ng baklang si Grellen sa katulad ni Barbara na daig pa ang may dalaw kung makapag-taray?

"I don't need a month to make you mine, My Lady. Since the day I saw your pretty face, I thought to myself that you're the one."
-Grellen Burnett

Inspired by: Black Butler (Kuroshitsuji) and The Millionaire Detective - Balance: Unlimited

Parental Guidance Suggested

Tags

Popular tags for the story

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews

Author Avaaaaxx