Someone Like You (My Special Valentine) - Contemporary Romance

/ Contemporary Romance / Someone Like You (My Special Valentine)

Someone Like You (My Special Valentine) Someone Like You (My Special Valentine) original

Someone Like You (My Special Valentine)

Contemporary Romance 5 Chapters 8,460 Views

Author: carmielopezmckay

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Tinalikuran ni Andrei ang pag-ibig at ang propesyon dahil sa naiwang responsibilidad ng namaya nitong ama. Isinakripisyo ng binata ang sariling kaligayahan upang makatulong sa nakararami. Ganoon din ang ginawa ni Zaila para sa ikabubuti ng taong kanyang minamahal.

Sa kagagawan ng tatay ng dalaga, nagtagpo ang kanilang mga landas. Kapalit ng kalayaan ni Zaila na makapili ng lalaking pakakasalan, kailangan niyang makumbinsi si Andrei na ibenta sa kompanya nila ang property nito na gustong-gusto ng kanyang ama.

Note:

Available na po sa ebook ang Someone Like You.

Just click the link below
http://www.ebookware.ph/product/someone-like-you/

Copyright 2018 by Bookware Publishing Corp

NOTE: UNEDITED

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.

Earn Rewards Earn Rewards

Earn rewards

by completing the missions

Complete daily missions to get rewards.

Learn more about the rules
  • 1. Reward frequency has been adjusted! Receive a reward once you complete two minutes of reading!
  • 2. Rewards adjusted! Earn points reading to exchange for Amazon Gift Cards! Coins that never expire! More rewards to come!(The above rewards are only available on the app.)