Loving Chaos - Teen

/ Teen / Loving Chaos

Loving Chaos Loving Chaos original

Loving Chaos

Teen 0 Chapter 785 Views

Author: IamGorgeousBlack

Not enough ratings

About Table of Contents Reviews

Synopsis

Kahit gaano kasakit ang mahalin ang isang tulad ni Chaos Montealegre, walang makakapigil kay Raileigh. Hinding-hindi niya isusuko ang pagmamahal niya sa lalaki kahit na ikawasak niya ito. Kahit na bigla na lang siya nito iniwan at nawala na tila isang bula.

Kaya nang makita niya muli ito, nangako siya sa sarili na hinding-hindi na niya papakawalan si Chaos. Kung kinakailangan niyang itali ito sa kanya, gagawin niya.

Pero handa pa rin ba siyang mahalin si Chaos kapag nalaman na niya ang kasalan nito sa kanya?

Parental Guidance Suggested

Weekly Power Status

Rank -- Power Ranking
Stone -- Power Stone

You may also Like

The story is coming soon

Write a review Reading Status: C0
Fail to post. Please try again
  • Writing Quality
  • Stability of Updates
  • Story Development
  • Character Design
  • World Background

The total score 0.0

Review posted successfully! Read more reviews
Review Details
Send Gifts
Gifted
Thank you for your generous gift.
Report inappropriate content
error Tip

Report story

Copyright infringement issues please send mail to dmca@webnovel.com

Get More Coins

Please switch to the pop-up to complete the payment.